trešėti

trešėti
trešė́ti, trẽša (-ė́ja), -ė́jo 1. K. Būg, FrnW, NdŽ, Dsn žr. trešti 1: Ant žemės sumesti rąstai pradėjo trešė́ti . Tokie sienojai pamesti in lietaus trẽša! Ktk. Par daugybę iš jūsų treša svirnuose javai Gmž. 2. intr. drebėti, virpėti veikiant išorinėms jėgoms: O štai užudanga bažnyčios perplyšo nuog viršaus iki apačiai, o žemė trešėjo ir uolės skėlės Ch1Mt27,51. Kad mynei nuog lauko Edom, trešėjo žemė, dangus teipag lašėjo ChTeis5,4. 3. žr. trešti 3: Kūnas mergos trešė́[ja], kad sensta J. \ trešėti; aptrešėti; ištrešėti; nutrešėti; patrešėti; sutrešėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • trešėti — vksm. Po kelerių̃ mẽtų lentẽlės bai̇̃gs trešėti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • trėsėti — trėsėti, trė̃sa, ėjo KŽ žr. trėsti 1, 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tręšėti — tręšėti, ėja, ėjo žr. 1 tręšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptrešėti — aptrešėti, àptreša, ėjo DŽ žr. aptrešti 1: Buvo buvo naginės kamaroj, net aptrešėjo, mat drėgna vieta Pn. Alėja vedė į didelį, bjaurų statinį aptrešėjusiu tinku rš. trešėti; aptrešėti; ištrešėti; nutrešėti; patrešėti; sutrešėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrešėti — ištrešėti, ìštreša, ėjo intr. 1. Tv, Ms žr. ištrešti 1: Jau ne visos lentos lygios, – ištrešėję Rš. 2. prk. suprastėti, pasidaryti netinkamam, neveikliam: Jau nuo senystės ištrešė[jo] mano smagenys, nieko neatamenu Tvr. 3. prk. iškristi, išnykti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrešėti — nutrešėti, nùtreša, ėjo intr. nutriušti: Nutrešėj[o] plaukai Lp. trešėti; aptrešėti; ištrešėti; nutrešėti; patrešėti; sutrešėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrešėti — patrešėti, pàtreša, ėjo žr. patrešti 1: Tokis gražus ąžuolas, ale kad jau patrešėjęs Nmn. Patrešėję lentos Lp. Juosa (grybuose) kirminų nėra, o toki patrešėję Kpč. trešėti; aptrešėti; ištrešėti; nutrešėti; patrešėti; sutrešėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutrešėti — sutrešėti, sùtreša, ėjo DŽ, NdŽ, Lkm, Dsn, Ktk žr. sutrešti 1: Pamatas sutrešėjęs, pelės vaikščioja Klt. Tai sutrešėta lentukės, suėsta! Lp. Uosinės vinkšnos daug drūtesnės, o ką beržinės, tai niekam nevertos – kap regi tai ir sutrešėja Vlk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trešėjimas — sm. (1) → trešėti 2: O štai, stojos didis trešėjimas žemės Ch1Mt28,2. Regėdami trešėjimą žemės ir daiktus, kurie nusidavė, nusigando labai Ch1Mt27,54 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trąšėti — trąšėti, ėja, ėjo žr. trešėti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”